علی مقرب

 • طراحی معماری
 • گرافیست
 • طراحی وب سایت
 • عکاسی
 • طراحی وب سایت

فرم قرارداد آنلاین

این قرارداد فی مابین
که از این پس کارفرما نامیده می شود و از یک طرف آقای مقرب که از این پس در این قرارداد کارگذار نامیده می شود ، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند .
مشخصات کارفرما :
کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در بالا برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد .
قیمت سرویس پشتیبانی :

زمان قرارداد به صورت 3 ماهه ، 6 ماهه و یکساله میباشد .

 • سرویس شماره 1 : 3 ماهه به مبلغ 8.000.000 ريال

 • سرویس شماره 2 : 6 ماهه به مبلغ 16.000.0000 ريال

 • سرویس شماره 3 : یکساله به مبلغ 32.000.000 ريال

ماده 1- موضوع قرارداد

 • اجرای پروژه طراحی وب سایت  (مشخصات وبسایت و نوع آن عنوان شود) تحت عنوان طراحی وب سایت  و راه اندازی و  آزمایش آن


ماده 2- مدت انجام قرارداد

 • مدت انجام موضوع این قرارداد 5 الی 15 روز کاری ( بستگی به نوع وب سایت و درخواست مشتری ) زمان میبرد و از تاریخ عقد قرارداد شروع و نهایتا 15 روز پس از آن خاتمه می پذیرد. • تبصره 1: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یک بار طول مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد. پس از تحویل اولیه سایت دوره آزمایشی به مدت 3 روز در نظر گرفته شده است تا تمام ایرادات و اشکالات سایت منطبق با نظر سفارش دهنده و مواد این قرارداد بر طرف گردد.


ماده 3-تعهدات مجری
1-3 ) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

 

2-3 ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) اسناد ومدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از  سفارش دهنده در غیر این صورت  سفارش دهنده  جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.

4-3 ) طراحی و پیاده سازی  مناسب در چهارچوب اصول و موازین علمی (استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.

6-3 ) مجری نمی تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیرواگذار نمایید.

 
ماده 5- مبلغ قرارداد تعرفه سایت به صورت توافقی درنظر گرفته شده است
شرایط پرداخت :

*پرداخت در قراردادهای پشتیبانی به صورت نقدی و تسویه کامل می باشد .
شروع قرارداد :

*قرارداد از تاریخ امضاء و تحویل اطلاعات سایت به مجری ، پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد معتبر و لازم الاجرا است .
خدمات پشتیبانی :

 1. رفع خطاهای احتمالی سایت

 2. تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)

 3. بهینه سازی سرعت سایت

 4. رفع ساسپندی

 5. تخصیص اکانت در پرتال


* پشتیبانی به صورت پیام در واتساپ می باشد *

( ساعات اداری 9 الی 17 بجز روزهای تعطیل )

و در شرایط فرس ماژور تماس تلفی در ساعات 16 الی 18

در غیر این صورت از ارائه خدمات معذوریم
ماده 6-  مراحل پرداخت

 1. 50% کل مبلغ در زمان عقد قرارداد پرداخت میشود .

 2. 30% مبلغ پس از نمایش طرح اولیه پرداخت میشود .

 3. 20% مبلغ پس از اتمام طراحی پرداخت میشود .


ماده 7-  تعهدات اصلی سفارش دهنده

تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

ماده 8- حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط حکم (داور) مرضی الطرفین آقاق/ خانم / موسسه یا شرکت مرتبط بررسی و تصمیم آن برای طرفین لازم الرعایه می باشد.

ماده 9 – حقوق مالکیت مادی و معنوی :

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به  سفارش دهنده می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده 10- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد  میسر خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره 1 این ماده و و ماده 12 قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره یک ماده پنج، امکان پذیر نیست.

تبصره 1 : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت کار و  عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش بینی شده و  همچنین مشاهده و احراز هر اشکالی غیرقابل رفع در وبسایت طراحی شده، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای سفارش دهنده، طراح را مکلف به تأمین کلیه خسارت های مالی و غیر مالی با تصمیم داور می نماید. درصورت عدم تمکین طراح ،‌ سفارش دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تأمین و وصول کند.

ماده 12- شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت این که فسخ قرارداد  ناشی از شرایط قهری  (فورس ماژور) باشد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده 13- آدرس

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده14- دوره آزمایشی و پشتیبانی سایت

سایت به مدت 3 روز در دوره آزمایشی و پشتیبانی از طرف طراح می باشد . جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی سفارش دهنده باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با طراح و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد  این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان  دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده 15- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 16- نسخه های قرارداد

این قرارداد در 16 ماده،  یک پیوست (طرح اولیه سایت)، به زبان فارسی و در  دو  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن

در تاریخ تکمیل فرم امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند./

 
ماده ۱) موضوع قرارداد:

قرارداد بهینه سازی سایت (سئو)

ماده ۲) مدت قرارداد:

مدت قرارداد در بهینه سازی سایت (سئو) 30 روز کاری می باشد و نتیجه آن پس از 1 الی 2 ماه مشخص میشود .

ماده ۳) مبلغ قرارداد:

مبلغ کل قرارداد 800 هزار تومان می باشد ( به حروف هشتصد هزار تومان ) معادل 8.000.000 ريال

50% هزینه در زمان عقد قرارداد و الباقی پس از اتمام پروژه دریافت میگردد . 

ماده 4) موارد فورس ماژور:

این قرارداد از نظر موارد فورس ماژور تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران است.

 
لطفا قبل از ارسال فرم امضای خود را ثبت کنید